Au pair programma conditie

Au pair programma conditie

Open mind en open communicatie. 

Het is essentieel dat u zich er van bewust bent dat degene die bij u in huis komt een andere taal spreekt, afkomstig is uit een andere cultuur en dus ook andere gewoonten heeft. De au pair moet worden beschouwd als een gezinslid, maar zij of hij zal ook moeten wennen aan een andere cultuur en gewoonten. Goede en heldere begeleiding en instructies zijn een voorwaarde voor het gewenningsproces en een soepele overgang naar de nieuwe gezinssituatie. Het is per slot ook een uitwisseling van culturen, talen en levensopvattingen. 

We zijn ervan overtuigd dat met een open en eerlijke communicatie, de juiste aansturing en wat geduld zowel het gastgezin als de au pair veel zal hebben aan ons uitwisselingsprogramma en plezier zal beleven aan het gezamenlijke avontuur. En wellicht groeit de au pairperiode uit tot een levenslange, hechte vriendschap.


Program condities

Officiële programmavoorwaarden:

 • Leeftijd van de kandidaten: tussen 18-31 jaar
 • Programmaduur: maximaal 1 jaar 
 • Werktijden: 30 uur per week, maximaal 8 uur per dag
 • Vrije tijd: 2 vrije dagen per week 
 • Vakantie:  2 weken (bij verblijfsduur van een jaar) 
 • Zakgeld: 300 - 340 EUR 
 • Huisvesting: een aparte kamer 
 • Kosten voor eten en accommodatie: volledig gedekt door het gastgezin 
 • Taalcursus: Nederlands of Engels (gastgezin vergoed maximaal EUR 350 per jaar)
 • Basisverzekering: gedekt door het gastgezin 
 • Ziektekostenverzekering: gedekt door de au pair (gesubsidieerd door de Nederlandse overheid) 
 • Au pair visum en verblijfsvergunning: ten laste van het gastgezin 


Vereisten voor een gastgezin:

 • Gezinssamenstelling: twee personen met voldoende en duurzame inkomsten
 • Gezinsinkomen: 150% van het bruto minimum inkomen 
 • Het gezin moet in staat zijn de au pair een eigen kamer ter beschikking te stellen