FAQs van het gastgezin

FAQs van het gastgezin

Hieronder vindt u een lijst met veel gestelde vragen van gastgezinnen.
 (klik op de vraag om uw antwoord te krijgen):

1. Wat zijn de regels met betrekking tot de werktijden van de au pair?

Een Au Pair mag niet langer dan 8 uur per dag en niet langer dan 30 uur per week werken. Daarnaast heeft de Au Pair minstens twee vrije dagen per week. Deze twee dagen moeten één keer per maand een weekend zijn.

2. Wat is het zakgeld?

De Au Pair heeft recht op 300 tot 340 euro per maand van het gastgezin. 

3. Zijn er eisen met betrekking tot mijn inkomen?

Ja, het gastgezin moet over voldoende financiële draagkracht beschikken om een Au Pair te kunnen ontvangen. U moet aantonen dat uw salaris onafhankelijk, duurzaam (min. één jaar) en voldoende is. De IND heeft de benodigde bedragen vastgesteld.

4. Worden de kosten gecompenseerd door de overheid?

Nee, een Au Pair is een cultureel uitwisselingsprogramma en geen erkende vorm van kinderopvang. Om die reden kunt u de kosten als kinderopvang niet aftrekken..

5. Kan de au pair langer dan een jaar blijven?

Nee, de verblijfsvergunning is slechts één jaar geldig. Bovendien hebben alle Au Pairs een jaar retourticket en moeten ze binnen een jaar naar hun thuisland terugkeren.

6. Wat moet er gebeuren als de au pair eerder vertrekt?

Soms stopt de Au Pairs eerder met het Au Pair programma om persoonlijke/privacy redenen om naar huis te gaan. Hierbij moet de beslissing met het gastgezin worden genomen, hetgeen inhoudt dat hij of zij samen met het gastgezin tot een overeenkomst moeten komen. Dezelfde procedure moet worden gevolgd als bij een normaal vertrek van een Au Pair na één jaar.

7. Wie betaalt de vliegticket?

Bij HELDER adviseren wij dat de kosten van het ticket door de Au Pair worden betaald. Wij zijn namelijk van mening dat de Au Pair ook voor dit programmajaar een deel van de verantwoordelijkheid op zich moet nemen en een bepaalde investering moet doen. Het gastgezin kan echter altijd als een vriendelijk gebaar voorstellen om de kosten te delen.

8. Wie is verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering van de au pair?

The host family is responsible for taking out a health insurance and paying the premium. This should be handled before arrival. After registration you automatically receive information about the ISIS Au Pair insurance, which is specifically made for au pairs in The Netherlands.

Het gastgezin is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering en het betalen van de premie. Dit moet voor aankomst geregeld worden. Na registratie ontvangt u automatisch informatie over de ISIS Au Pair verzekering, die speciaal voor au pairs in Nederland is afgesloten.

9. Krijg ik standaard huisregels voor de au pair??

U ontvangt  een voorbeeld van de huisregels per e-mail van Au pair bureau HELDER. Wij adviseren u om deze regels aan te passen aan uw situatie en met de Au Pair goede bespreken en afspraak maken.

10. Wat doe ik als mijn au pair de huisregels voortdurend overtreedt?

 Wij raden jullie aan om op de eerste instantie met de au pair goed te communiceren en de au pair duidelijk te maken dat hij of zij zich aan de regels moet houden. Als dat niet werkt, zal u ons kunnen inschakelen. 

11. Wat gebeurt er als er geen klik met de au pair is?

Ondanks de zorgvuldige selectie en begeleiding van Au Pair Bureau HELDER kan het voorkomen dat er geen band ontstaat tussen het gastgezin en de Au Pair. Au Pair Bureau HELDER is in deze gevallen nooit verantwoordelijk/aansprakelijk. Wij begeleiden zowel het gastgezin als de Au Pair bij de plaatsing van een nieuwe Au Pair en het zoeken naar een nieuw gastgezin. 
 
Wij zullen uw geld niet terugbetalen als er geen band is tussen u en de Au Pair. U krijgt een maand de tijd om een gratis bemiddeling te ontvangen. Het geld voor de vlucht etc. wordt ook niet terugbetaald.

12.Hoe veel betaalde vakanties krijgt de au pair ?

De Au Pair heeft recht op twee weken betaalde vakantie. De vakantie wordt in overleg met het gastgezin overeengekomen. De twee weken vakantie vinden plaats na een verblijf van minstens vier maanden bij het gastgezin.

13.Krijgen au pairs een vrije dag op officiële feestdagen?

Een Au Pair neemt deel aan een cultureel uitwisselingsprogramma, niet aan een werkprogramma. De deelname aan de dagelijkse activiteiten is in de eerste plaats een motivatie voor het verblijf, onder andere omdat de Au Pair deel uit gaat maken van het gastgezin. 
 
Een feestdag, net als een weekenddag, moet door de Au Pair worden ingevuld, als daar reden toe is, want sommige gezinnen moeten net als mensen in de gezondheidszorg, de catering, de chauffeurs, enz. ook werken. 
 
Let op: Koningsdag is natuurlijk een bijzondere dag waarop een Au Pair de mogelijkheid moet hebben om deze dag met het gastgezin te vieren. Dit kan in familieverband, maar ook met vrienden. 
 
Bespreek altijd vooraf de nationale feestdagen, zodat de Au Pair weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het is erg leuk om 5 december (Sinterklaas) met de Au Pair te vieren, Kerstmis (als het gezin niet op vakantie gaat). Als men geen Pasen en/of Pinksteren viert en zelf een lang weekend vrij heeft, dan is het natuurlijk een mooie gelegenheid voor de Au Pair om deze dagen te gebruiken om Nederland of een buurland te verkennen voor een paar dagen. 
 
Maak goede afspraken met elkaar en vertel wat er verwacht wordt.

14. Wat doet de au pair in zijn of haar vrije tijd?

Een Au Pair heeft recht op twee vrije dagen per week en één vrij weekend per maand. De Au Pair kan deze vrije tijd gebruiken om een cursus te volgen, nieuwe mensen te ontmoeten of bijvoorbeeld te sporten.